Want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Vrienden Leergeld Roermond e.o. heeft ten doel de Stichting Leergeld Roermond e.o. zowel materieel als financieel te ondersteunen in haar werkzaamheden.

De Stichting Vrienden Leergeld Roermond e.o. tracht haar doel te verwezenlijken met alle mogelijke wettige middelen.

Stichting Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale stichtingen Leergeld die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.