Algemene informatie:


Stichting Vrienden Leerhulp Roermond is opgericht bij notariële akte van 27 december 2007. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14098128 en is statutair gevestigd in Roermond. Vanaf 2013 is de naam van de Stichting gewijzigd in Stichting Vrienden Leergeld Roermond e.o.

De Stichting Vrienden Leergeld Roermond e.o. ( hierna te noemen Vrienden Leergeld) is opgericht om de continuiteït van werkzaamheden en/of projecten van de Stichting Leergeld Roermond e.o.(hierna te noemen Stg.Leergeld) veilig te stellen.