Contactgegevens

Stichting Vrienden Leergeld Roermond e.o.


Secretariaat:

Hammerveldlaan 25
6041 VV Roermond
Telefoon: 0475 316 656
e-mail: info@vriendenleergeldroermondeo.nl
Kamer van Koophandel: 14098128
Anbi nr.: 818.863.663

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Els Cuijpers

Secretaris/penningmeester: Harry Helwegen

Secretaris: Marij Cox-Sevenich 

Bestuurslid: Miep Kaiser-Koonen

E-mailadres: info@vriendenleergeldroermondeo.nl