STICHTING VRIENDEN LEERGELD ROERMOND E0.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

ACTIVA                                      PASSIVA

 

Spaarrekening           € 78.804,37          Eigen vermogen     € 85.409,20

Bankrekening                 6.537,40 

Ontvangen rente                 67,43

                                __________                                       __________

                                € 85.409,20                                         € 85.409,20
                                 ========                                             ========

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

BATEN                                                                          LASTEN


EIGEN FONDSENWERVING
Giften                              €       215,23       Bureaukosten          €  199,71     
Sponsoring                     €    4.500,--       Bestuurskosten       €   17,20
Rente inkomsten            €         67,43     Algemene kosten     €   155,31
                                       ---------------                                         -----------
Totaal opbrengsten         €   4.782,66       Totaal kosten          €  372,22
                                       ========                                           ======
Saldo  voordelig              €   4.410,44
                                       ========

 

TOELICHTING BATEN


GIFTEN:ontvangen van particulieren.

SPONSORING:
- € 2.500,— stichting Bewellim
- Boekenbeurs Vincentius € 2.000,—

RENTE: 2018 RABO spaarrekening € 67,43

 

TOELICHTING LASTEN

BUREAUKOSTEN: Kantoormiddelen € 76,29,onderhoud website € 123,42

BESTUURSKOSTEN: Attentie

ALGEMENE KOSTEN: Kosten RABO rekening courant en spaarrekening